14 lipca, 2018

Szkolenia na suwnice

Jako firma szkoleniowa zajmujemy się organizacją i przeprowadzaniem kursów na wszystkie rodzaje suwnic kat. I S – obsługiwane z kabiny i IIS –  obsługiwane z poziomu roboczego. Kursy prowadzone są zgodnie z programem Akademii UDT i kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją UDT.

Jako ośrodek szkoleniowy zajmujemy się pełną organizacją kursu w siedzibie firmy zamawiającej usługę, czyli: organizacją zajęć teoretycznych i praktycznych, przygotowaniem dokumentacji i zgłoszeniem kursantów do egzaminu UDT, przygotowaniem materiałów dla osób uczestniczących w kursie.

Kursy prowadzone są zgodnie z programem Akademii UDT i kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją UDT.

Zapewniamy kadrę wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów.

Kursy przeprowadzane są w na terenie województwa Pomorskiego i Kujawsko – Pomorskiego.

Do współpracy zapraszamy firmy i zakłady pracy o wszystkich profilach działalności.